ประเทศจีน อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
เครื่องกรองน้ำแบบ Reverse Osmosis
ระบบการกรองน้ำแบบ Ultrapure
ระบบบำบัดน้ำดื่มสำหรับอุตสาหกรรม
โรงงานบำบัดน้ำเสีย
โรงงานบำบัดน้ำเสีย
ตัวกรองมัลติมีเดียบำบัดน้ำ
ระบบแผ่นกรองแบบ Ultrafiltration Membrane
ถังบำบัดน้ำเสีย